Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kết quả đầu thầu kết quả đầu thầu

Ban Tổ chức ABG5 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dây đeo thẻ ABG5
Ngày đăng 20/12/2016 | 17:01 PM


THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

1. Tên gói thầu: Cung cấp dây đeo thẻ Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 ABG5

2. Tên nhà thầu trúng thầu: Cơ sở Quảng cáo Ánh Dương.

3. Địa chỉ: Số 03 Phù Đổng Thiên Vương, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

4. Giá trị trúng thầu: 189.800.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn)

5. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày 

7. Nguồn vốn: Kinh phí tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5