Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kết quả đầu thầu kết quả đầu thầu

Ban Tổ chức ABG5 cung cấp cờ các nước tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5
Ngày đăng 20/12/2016 | 16:53 PM

                    

                                       THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU


1. Tên gói thầu: Cung cấp cờ các nước tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5
2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Tân Lực miền Bắc.
3. Địa chỉ: P309A, Tầng 3 Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
4. Giá trị trúng thầu: 827.040.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn./.)
5.Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày
7. Nguồn vốn: Kinh phi tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5