Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kế hoạch đấu thầu kế hoạch đấu thầu

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thông báo kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, sửa chữa Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế.
Ngày đăng 10/11/2014 | 08:32 AM

A. Thông tin chung

Tên cơ quan: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
- Địa chỉ: số 32 Hào Nam, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Điện thoại: (04) 38569161, Fax: (04) 38516415
Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Phân viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế.

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 3273/QĐ-BVHTTDL ngày 06/10/2014 của Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ đầu tư: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Tổng mức đầu tư: 2.695.555.000 đ

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

TT

Tin gói thầu

 

Giá trị

gói thầu

( VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức

đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công tŕnh

99.000.000

Ngân sách sự nghiệp

Chỉ định thầu

 

8/2014

Hợp đồng trọn gói

 

2

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

 

8.677.000

Ngân sách sự nghiệp

Chỉ định thầu

 

8/2014

Hợp đồng trọn gói

 

3

Thi công cải tạo,

Công trình: “Cải tạo, sửa chữa Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế + phần âm thanh +  bơm nước sinh hoạt.

1.974.324.000

 

Ngân sách sự nghiệp

Chào hàng cạnh tranh

-

Quý IV/2014

Theo đơn giá cố định

180

ngày

4

Phòng cháy chữa cháy

205.632.000

Chỉ định thầu

-

Quý I/2015

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

5

Phòng chống mối

198.843.000

Chỉ định thầu

-

Quý IV/2014

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

6

Tư vấn giám sát

thi công xây dựng công trình

56.166.000

Chỉ định thầu

-

Quý IV/2014

Hợp đồng trọn gói

Theo thời gian thực hiện của dự án

7

Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

3.000.000

Chỉ định thầu

-

Quý IV/2014

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

8

Kiểm toán công trình

8.640.000

Chỉ định thầu

-

2015

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

Tổng cộng giá cỏc gói thầu : 2.554.282.000 VNĐ