Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kế hoạch đấu thầu kế hoạch đấu thầu

Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà B cơ quan Tổng cục Thể dục thể thao
Ngày đăng 30/05/2016 | 15:48 PM

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
A.  Thông tin chung

1. Cơ quan đăng ký thông báo: Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao.

Địa chỉ: Trần Phú, Phường Điện biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.37472534                       Fax: 04.37331198

2. Tên dự án:
Sửa chữa, cải tạo nhà B cơ quan Tổng cục Thể dục thể thao

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 562/QĐ-TCTDTT ngày 16.5.2016 của Tổng cục Thể dục thể thao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo nhà B cơ quan Tổng cục Thể dục thể thao

4. Chủ đầu tư: Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

1. Tên gói thầu:
Thi công xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà B cơ quan Tổng cục Thể dục thể thao

-    Loại gói thầu: Xây lắp

-    Giá gói thầu: 889.985.000 đồng

-    Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng sửa chữa, cải tạo nhà B gồm: Chống thấm mái, thay máng thoát nước,  sơn lại tường trong và ngoài nhà, cải tạo khu vệ sinh các tầng

-    Thời gian thực hiện hợp đồng

2.  Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:
Sửa chữa, cải tạo nhà B cơ quan Tổng cục Thể dục thể thao

3. Nguồn vốn:
Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 06 tháng 6 năm 2016

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao tại số 36 Trần Phú, Phường Điện biên, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.37472534                       Fax: 04.37331198

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đông(Tiền mặt)

10. Thời điểm đống thầu: 09 giờ 00, ngày tháng 6 năm 2016

11.  Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 06 tháng 6 năm 2016