Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kế hoạch đấu thầu kế hoạch đấu thầu

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1)
Ngày đăng 25/05/2015 | 14:44 PM

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


A.    Thông tin chung

1. Cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ.

- Địa chị: B24-B25, đường số 1, Khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại/ Fax: 07103.736602. Email: tthlttqgct@gmail.com

2. Tên dự án: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1).

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 1486/QĐ-BVHTTDL ngày 08/5/2015 do Thứ trưởng Lê Khánh Hải.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Cần Thơ.

5. Tổng mức đầu tư: 95 tỷ đồng.

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

TT

Tin gói thầu

 

Giá trị

gói thầu

( VNĐ)

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức

đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện hợp đồng

1

Chi phí xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh di dời đường dây 110kV

4.457,012

Đấu thầu rộng rãi

01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quí II&III

năm 2015

Trọn gói

120 ngày

2

Chi phí tư vấn QLDA

107,391

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quí II&III

năm 2015

Trọn gói

Đến khi kết thúc dự án

3

Chi phí bảo hiểm di dời đường dây 110kV

13,297

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quí II&III

năm 2015

Trọn gói

120 ngày