Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kế hoạch đấu thầu kế hoạch đấu thầu

Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại thành phố Cần Thơ (Giai đoạn 1)
Ngày đăng 30/12/2014 | 18:26 PM

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan: Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ
- Địa chỉ: B24-B25, đường số 1, Khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạch, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
- Điện thoại/Fax:  07103.736602       Email: tthlttqgct@gmail.com
2. Tên dự án: Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại thành phố Cần Thơ Giai đoạn 1)

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:
Quyết định số 2912/QĐ-VHTTDL ngày 11/9/2014

4.  Chủ đầu tư: Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ

5. Tổng mức đầu tư:
95 tỷ đồng.

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

TT

Tin gói thầu

Giá trị

gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức

đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện hợp đồng

1

Chi phí Lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu xây lắp

95,782

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

01giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 1 : Nhà ở Vận động viên + Huấn luyện viên ; Nhà ăn ; Hệ thống điện nhẹ, mạng tổng đài

25.785,464

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

540 ngày

3

Gói thầu số 2 : Nhà tập luyện số 1 ; San nền

17.287,817

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

540 ngày

4

Gói thầu số 3 : Nhà tập luyện số 2a, Nhà tập luyện số 2b

15.685,278

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01giai đoạn 02 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

360 ngày

5

Gói thầu số 4 : Nhà bảo vệ, cổng - hàng rào, Nhà trạm bơm, Nhà để xe, Bể nước - Bể PCCC, Bể phốt, Hệ thống sân đường -  vườn cây, cấp thoát nước ngoài nhà, cấp điện, điện chiếu sáng ngoài nhà

8.769,726

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

360 ngày

6

Gói thầu số 5 : Hệ thống PCCC

2.573,293

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

120 ngày

7

Gói thầu số 6 : Chi phí sản xuất đúc, ép cọc và thử tĩnh cọc bê tông

348,169

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

8

Gói thầu số 7 : Chi phí thử tĩnh cọc tràm

32,097

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

9

Gói thầu số 8 : Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình

1.272,933

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

540 ngày

10

Gói thầu số 9 : Chi phí bảo hiểm

155,882

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Một giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý 4/2014

Hợp đồng trọn gói

180 ngày

11

Chi phí kiểm toán

247,665

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Một giai đoạn 01 túi hồ sơ

2015 - 2016

Hợp đồng trọn gói

180 ngày