Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

kế hoạch đấu thầu kế hoạch đấu thầu

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Ngày đăng 05/12/2014 | 13:00 PM

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A.    Thông tin chung

1.    Tên cơ quan: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
-    Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà 101 Nguyễn Khuyến - Ba Đình - Hà Nội.
2.    Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

3.    Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 3656/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng.

4.    Chủ đầu tư: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

5.    Tổng mức đầu tư: 7.014.091.746đ (Bảy tỷ, không trăm mười bốn triệu, không trăm chín mươi mốt nghìn, bẩy trăm bốn mươi sáu đồng).

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:


TT

Tin gói thầu

 

Giá trị

gói thầu

( VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương thức

đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

H́ình thức hợp đồng

Thời gian

thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng nhà làm việc mới

- Thi công xây dựng nhà làm việc mới

(được phê duyệt theo Quyết định số 2022/QĐ-BVHTTDL ngày 27/6/2014 – Cải tạo sửa chữa hệ thống điện của nhà biệt thự cũ

5.105.208.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Quý IV/2014

Trọn gói

180 ngày

2

Gói thầu số 06 :Thí nghiệm nén cọc tĩnh

37.019.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý IV/2014

Trọn gói

30 ngày