Giao lưu - hợp tác quốc tế Giao lưu - hợp tác quốc tế

Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 19 Tiểu ban Văn ASEAN và Cuộc họp lần thứ 7 Mạng lưới hợp tác Văn hóa ASEAN+3 tại Brunei Darussalam
10/04/2018 | 16:35 PM

Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 19 Tiểu ban Văn ASEAN và Cuộc họp lần thứ 7 Mạng lưới hợp tác Văn hóa ASEAN+3 tại thành phố Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam từ ngày 2 – 6/4.

Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham dự Hội nghị lần thứ 19 Tiểu ban Văn hóa (SCC 19) thuộc Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN (ASEAN-COCI) và Cuộc họp lần thứ 7 Mạng lưới hợp tác Văn hóa ASEAN với các nước đối thoại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (APTCCN 7). 

Hội nghị SCC 19 đã rà soát, đánh giá các dự án về văn hóa đã và đang triển khai cũng như xem xét và thông qua đề xuất các dự án mới để trình lên Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN (ASEAN - COCI) phê duyệt cấp kinh phí thực hiện. Tại Hội nghị này, các đại biểu đã tổng kết hoạt động văn hóa trong năm 2017 kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tại các quốc gia thành viên. Các đại biểu tham dự Hội thảo về Kế hoạch chiến lược về văn hóa nghệ thuật đến năm 2025. Hội nghị đã thông qua danh sách các dự án do các quốc gia thành viên ASEAN chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Theo đó, Việt Nam dự kiến sẽ chủ trì tổ chức hoạt động Liên hoan văn hóa ASEAN trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.  Theo kế hoạch được thông qua, Hội nghị SCC 20 sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2019.

Cuộc họp Mạng lưới hợp tác Văn hóa ASEAN+3 (APTCCN 7) cũng được tổ chức với sự tham dự của đại diện các quốc gia thành viên ASEAN và 03 nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc). Hội nghị đã rà soát quan hệ hợp tác văn hóa ASEAN+3, tổng kết các hoạt động năm 2017 – năm kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN, đồng thời thảo luận, đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Kết thúc hội nghị, các đại biểu thống nhất giao Hàn Quốc chủ trì tổ chức Hội nghị APTCCN 8 tại Nhà Văn hóa ASEAN tại thành phố Busan, Hàn Quốc vào năm 2019./.

 

Theo Cục Hợp tác quốc tế