Gia đình Gia đình

Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật PCBLGĐ

22/05/2018 | 14:26 PM
UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ).

Cần Thơ: Tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ

19/05/2018 | 07:00 AM
Thực hiện Công văn số 1566/BVHTTDL-GĐ của Bộ VHTTDL, UBND thành phố Cần Thơ đã có văn bản về việc tổ chức...

Quảng Bình: Triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2018

12/05/2018 | 09:30 AM
UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực...

Đồng Tháp: Tổ chức họp mặt biểu dương Gia đình tiêu biểu năm 2018

11/05/2018 | 04:30 PM
Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch tổ...

Phú Yên: Tuyên truyền ngày Gia đình Việt Nam

10/05/2018 | 08:00 AM
Ngày 08/5, UBND tỉnh ban công văn hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố...

Bình Dương: Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

09/05/2018 | 08:31 AM
UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017...

Đồng Tháp: Tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đối với lĩnh vực gia đình 

02/05/2018 | 09:55 AM
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng báo cáo tác động của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đối...

Quảng Ngãi: Thu thập về phòng chống bạo lực gia đình

11/04/2018 | 09:16 AM
​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 10/4/2018 về việc triển khai thực...

Đồng Tháp: Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam

06/04/2018 | 05:00 PM
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục...

Đồng Tháp: Tuyên truyền sâu rộng các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa

31/03/2018 | 07:30 AM
Năm 2017, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai sâu rộng các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa để tổ chức thực hiện, góp...