Gia đình Gia đình

Đắk Lắk : Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên địa bàn
04/06/2018 | 07:00 AM

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 4235/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, nội dung chỉ đạo của của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1848/LĐTBXH-TE và Kế hoạch số 2587/KH-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc với trẻ em và bản thân trẻ em để phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

Đồng thời, quan tâm, chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em, chú trọng triển khai hiệu quả giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan, tổ chức ở địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em là nạn nhân bị bảo lực, xâm hại theo quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý các cơ quan, tổ chức cá nhân bao che, không tố cáo, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Lan Anh