Thống kê 2009 - Thể dục thể thao
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 395

TT

CHỈ TIÊU

NĂM

1.

Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên:

23,2%

2.

Tỷ lệ gia đình luyện tập TDTT:

14,18%

3.

Số trường học đảm bảo chương trình giáo dục thể chất:

28.384

4.

Số vận động viên cấp cao:

 

 

- Cấp kiện tướng:

1517

 

      - Cấp 1:

2022

5.

Số vận động viên được tập trung đào tạo:

 

 

- Vận động viên trẻ:

626

6.

Số huy chương đạt được:

 

 

- Quốc gia:

6776

 

- Quốc tế chính thức:

351