Thống kê 2009 - Gia đình
17/02/2017 | 16:27 PM  | Lượt xem: 510

STT

CHỈ TIÊU

NĂM 2009

1.

Tổng số hộ gia đình:

8.979.030

2.

Loại hình gia đình:

 

 

- Số hộ gia đình 2 thế hệ đầy đủ (có vợ, chồng, con):

5.154.326

 

- Số hộ gia đình 2 thế hệ chỉ có mẹ và con:

638.522

 

- Số hộ gia đình 2 thế hệ chỉ có bố và con:

190.119

 

- Số hộ gia đình 3 thế hệ trở lên:

1.696.856

 

- Số hộ gia đình 1 thế hệ đầy đủ (có cả vợ và chồng):

959.270

 

- Số hộ gia đình 1 thế hệ đơn thân (không lấy vợ hoặc không lấy chồng):

395.462

3.

Số hộ gia đình có người trên 60 tuổi:

2.511.793

4.

Số hộ gia đình có trẻ em dưới 16 tuổi:

4.410.250

5.

Số hộ gia đình có người vi phạm pháp luật:

104.597

6.

Số hộ gia đình có người tảo hôn:

43.626

7.

Số hộ gia đình có bạo lực gia đình:

89.602

8.

Số hộ gia đình thuộc đối tượng nghèo:

898.167

9.

Số hộ gia đình không có nhà ở:

128.456

10.

Số hộ gia đình ở nhà tạm:

412.660

11.

Số hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh:

7.196.167

12.

Số hộ gia đình có tivi:

7.932.973

13.

Số hộ gia đình đã được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá":

7.230.402


Ghi chú: - Số liệu năm 2009: 32/63 tỉnh/thành phố