Thanh tra
18/07/2017 | 10:13 AM  | Lượt xem: 656

Thanh tra

1,

Tổng số lượt thanh tra, kiểm tra các cơ sở:

10.800

 

Trong đó:

 
 
  • Số lượt Thanh tra Bộ:

378

 
  • Số lượt Thanh tra các Sở VHTTDL, Sở VHTT tỉnh, thành

10.422

2.

Tổng số vụ, việc vi phạm bị phát hiện và xử lý (cơ sở):

2.448

 
  • Cảnh cáo:

93

 
  • ĐÌnh chỉ kinh doanh:

10

 
  • Chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự:

0

 
  • Số cơ sở bị phạt:

1.708

3.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính (triệu đồng):

27.215