Du lịch
23/06/2017 | 17:16 PM  | Lượt xem: 1408

Du lịch

1.

Tổng số doanh nghiệp lữ hành quốc tế:

1.602

 

- Doanh nghiệp nhà nước:

09

 

- Công ty cổ phần:

515

 

- Công ty liên doanh:

16

 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn:

1.054

 

- Tư nhân:

08

2.

Tổng số các cơ sở lưu trú/ số buồng:

21.000/420.000

 

- Loại 5 sao:

106/30.424

 

- Loại 4 sao:

231/30.024

 

- Loại 3 sao:

447/31.044

 

- Loại 2 sao:

1.550/49.900

 

- Loại 1 sao:

4.000/68.000

3.

Tổng số hướng dẫn viên:

18.595

 

- Quốc tế:

10.741

 

- Nội địa:

7.854

 

- Tiếng Anh:

5.791

 

- Tiếng Trung Quốc:

1.957

 

- Tiếng Pháp:

1.118

 

- Tiếng Nhật Bản:

477

 

- Tiếng Đức:

393

 

- Tiếng Nga:

451

 

- Tiếng khác:

554

4.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 (lượt):

10.012.735

5.

Số khách Du lịch nội địa năm 2016 (Triệu lượt):

62

6.

Tổng thu từ khách du lịch (Tỷ đồng):

400.000