Legislation code Subject Đơn vị ban hành Issuing date File attach
5610/KH - BVHTTDL Kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các tỉnh Lào Cai và và Yên Bái năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/12/2018
4544/QĐ-BVHTTDL V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục và Cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công cấp Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/12/2018
4521/QĐ-BVHTTDL V/v Tặng Bằng khen cho tập thế và cá nhân Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/12/2018
4490/QĐ-BVHTTDL Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/12/2018
4495/QĐ-BVHTTDL V/v Thành lập Ban Tổ chức và các Tổ Giúp việc Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/12/2018
1685/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" Thủ tướng Chính phủ 05/12/2018
416/TB-TCTDTT V/v Khen thưởng các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/12/2018
5487/KH-BVHTTDL Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/12/2018
1552/TCTDTT-VP V/v Hướng dẫn công tác xét khen thưởng tổng kết năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/12/2018
4400/QĐ-BVHTTDL V/v Khai quật khảo cổ tại di tích Luy Lâu thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/11/2018
4401/QĐ-BVHTTDL V/v Khai quật khảo cổ tại di tích Gò Hện, thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/11/2018
1528/TCTDTT-TCCB V/v Lớp tập huấn “Kiến thức huấn luyện thể thao cho đội ngũ huấn luyện viên tại các Trung tâm huấn luyện thể thao toàn quốc” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/11/2018
207/BTCĐHTDTTVII-TBTKTH V/v Báo cáo nhanh về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 27/11/2018
4351/QĐ-BVHTTDL V/v Khai quật khảo cổ tại khu vực thành nội của thành Luy Lâu thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/11/2018
408/TB-TCTDTT Kết quả giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc lần thứ V năm 2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26/11/2018
5315/CĐ-BVHTTDL Chủ động ứng phó với cơn bão số 9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/11/2018
1628/QĐ-TTg V/v Thay đổi thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai Thủ tướng Chính phủ 23/11/2018
195/TB-BTCĐHTTVIII Về Thay đổi địa điểm thi đấu môn Taekwondo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ vIII Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 22/11/2018
194/TB-BTCĐHTTTQVIII V/v Sửa đổi một số quy định Điều lệ Môn Điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII năm 2018 Ban Tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 21/11/2018
11249/VPCP-NN V/v Tổ chức Hội nghị toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới" Văn phòng Chính phủ 19/11/2018