Trích dẫn ngay-bat-dau-lay-y-kien ngay-het-han-lay-y-kien
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm 12/12/2018 12/02/2019
Danh sách hồ sơ đã được Hội đồng cấp Nhà nước xét, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 12/12/2018 26/12/2018
Danh sách Hồ sơ do Hội đồng cấp Nhà nước xét, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai 04/12/2018 24/12/2018
Dự thảo TCVN “Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với bục xuất phát (xây dựng trên cơ sở chấp nhận EN 13451-4:2014)”; “Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với dải phân cách và đường bơi (xây dựng trên cơ sở chấp nhận EN 13451-5:2014)”; thuyết minh xây dựng dự thảo TCVN; Mẫu Phiếu trưng cầu ý kiến 27/10/2018 27/12/2018
Dự thảo TCVN “Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với bục xuất phát (xây dựng trên cơ sở chấp nhận EN 13451-4:2014)”; “Thiết bị bể bơi - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với dải phân cách và đường bơi (xây dựng trên cơ sở chấp nhận EN 13451-5:2014)”. 26/10/2018 26/12/2018
Dự thảo TCVN "Thiết bị tập luyện tại chỗ - Phần 8: Thiết bị tập chân, Thiết bị tập dạng bậc thang, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-8:20051”: “Thiết bị tập luyện tại chỗ - Phần 9: Thiết bị luyện tập dạng elip, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-9:20051”: “Thiết bị tập luyện tại chỗ - Phần 10: Xe đạp có bánh hoặc không có líp, các yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 20957-10:2005)”. 26/10/2018 26/12/2018
Dự thảo và thuyết minh Dự thảo TCVN “Du lịch và các dịch vụ liên quan - Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 13009:2015)” 29/10/2018 29/12/2018
Trích dẫn ngay-bat-dau-lay-y-kien ngay-het-han-lay-y-kien
Dự thảo TCVN: “Thông tin và tư liệu – Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế”, Thuyết minh xây dựng dự thảo TCVN, Phiếu trưng cầu ý kiến 10/10/2018 10/12/2018
Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, Thư viện, Di sản văn hóa, Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật 26/09/2018 26/11/2018
Dự thảo Tờ trình Dự án Luật Thư viện và Dự thảo lần 2 Luật Thư viện lấy ý kiến góp ý nhân dân . 28/09/2018 28/11/2018
Dự thảo Nghị định Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 24/09/2018 24/11/2018
Dự thảo Thuyết minh xây dựng - 03 Dự thảo TCVN: “Thông tin và tư liệu - Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện – Phần 1: Các yếu tố dữ liệu và hướng dẫn chung về thực hiện (Xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 28560-1:2014)”; “Thông tin và tư liệu - Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện - Phần 2: Mã hóa các yếu tố dữ liệu RFID dựa trên các quy tắc từ ISO/IEC 15962 (Xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 28560-2:2014)”; “Thông tin và tư liệu –Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện - Phần 3: Mã hóa độ dài cố định (Xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 28560-3:2014)”. 31/08/2018 30/10/2018
Dự thảo Thông tư Quy đinh chi tiết tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng 04/09/2018 04/11/2018
Dự thảo Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao 31/08/2018 30/10/2018
Dự thảo V/v danh sách hồ sơ đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai 27/08/2018 17/09/2018
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 24/08/2018 24/10/2018
Dự thảo Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch; 24/08/2018 24/10/2018
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 24/08/2018 24/10/2018
Dự thảo TCVN lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 13/08/2018 13/10/2018
Dự thảo nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều có quy định, thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/08/2018 08/10/2018
Dự thảo Tờ trình V/v ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL, Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL 08/08/2018 08/10/2018
Danh sách Các hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Sân khấu xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 27/07/2018 10/08/2018