Trích dẫn ngay-bat-dau-lay-y-kien ngay-het-han-lay-y-kien
Dự thảo TCVN: “Thông tin và tư liệu – Thống kê thư viện theo chuẩn quốc tế”, Thuyết minh xây dựng dự thảo TCVN, Phiếu trưng cầu ý kiến 10/10/2018 10/12/2018
Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh, Thư viện, Di sản văn hóa, Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật 26/09/2018 26/11/2018
Dự thảo Tờ trình Dự án Luật Thư viện và Dự thảo lần 2 Luật Thư viện lấy ý kiến góp ý nhân dân . 28/09/2018 28/11/2018
Dự thảo Nghị định Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 24/09/2018 24/11/2018
Dự thảo Thuyết minh xây dựng - 03 Dự thảo TCVN: “Thông tin và tư liệu - Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện – Phần 1: Các yếu tố dữ liệu và hướng dẫn chung về thực hiện (Xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 28560-1:2014)”; “Thông tin và tư liệu - Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện - Phần 2: Mã hóa các yếu tố dữ liệu RFID dựa trên các quy tắc từ ISO/IEC 15962 (Xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 28560-2:2014)”; “Thông tin và tư liệu –Nhận dạng bằng tần số radio (RFID) trong thư viện - Phần 3: Mã hóa độ dài cố định (Xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 28560-3:2014)”. 31/08/2018 30/10/2018
Dự thảo Thông tư Quy đinh chi tiết tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng 04/09/2018 04/11/2018
Dự thảo Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao 31/08/2018 30/10/2018
Trích dẫn ngay-bat-dau-lay-y-kien ngay-het-han-lay-y-kien
Dự thảo V/v danh sách hồ sơ đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai 27/08/2018 17/09/2018
Dự thảo TCVN lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 13/08/2018 13/10/2018
Dự thảo nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều có quy định, thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/08/2018 08/10/2018
Dự thảo Tờ trình V/v ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL, Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL, Thông tư số 06/2015/TT-BVHTTDL 08/08/2018 08/10/2018
Danh sách Các hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực Sân khấu xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 27/07/2018 10/08/2018
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/06/2018 06/08/2018
Các hồ sơ do Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” “Nghệ sĩ ưu tú” 03/07/2018 17/07/2018
Dự thảo kết quả Pháp điển Đề mục “Quảng cáo” trong chủ đề “Văn hóa, Thể thao, Du lịch” (Đề mục số 09 thuộc Chủ đề số 41) 04/07/2018 04/08/2018
Dự thảo, Tờ trình, Nghị định Về việc ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 27/06/2018 27/08/2018
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 20/06/2018 20/08/2018
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/06/2018 18/08/2018
Danh sách hồ sơ đã được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét, đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai 29/05/2018 19/06/2018
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/05/2018 14/07/2018
Dự thảo Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 09/05/2018 08/07/2018
Dự thảo Thông tư Quy định hạn chế diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh 24/04/2018 24/06/2018