phổ biến - pháp luật phổ biến - pháp luật

Toàn bộ văn bản Toàn bộ văn bản

Thủ tục hành chính Bộ VHTTDL: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về “Thủ tục cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề”

Publish date 20/10/2018 | 08:00 AM  | Lượt xem: 33
Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính “Cho phép tổ chức liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề” trên Cổng dịch vụ công...

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao

Publish date 18/10/2018 | 09:00 AM  | Lượt xem: 112
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Leo núi thể thao.

Thủ tục hành chính Bộ VHTTDL: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về “Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim”

Publish date 18/10/2018 | 08:00 AM  | Lượt xem: 64
Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính “Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim” trên Cổng dịch vụ công trực...

Cao Bằng: Nâng cao nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch cho cán bộ cơ sở

Publish date 17/10/2018 | 04:30 PM  | Lượt xem: 78
Ngày 16/10, Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ, công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống...

Thư viện Quốc gia Việt Nam: Tập huấn sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt, khu vực miền Trung

Publish date 17/10/2018 | 02:00 PM  | Lượt xem: 83
Theo thông tin từ Thư viện Quốc gia Việt Nam, Lớp tập huấn sử dụng Quy tắc biên mục Mô tả và truy cập tài nguyên - Ấn bản RDA tiếng Việt khu vực miền Trung hiện đang diễn ra tại thành phố Huế.

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu

Publish date 17/10/2018 | 09:30 AM  | Lượt xem: 124
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu.

Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném

Publish date 16/10/2018 | 08:00 AM  | Lượt xem: 130
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng ném.

Thủ tục hành chính Bộ VHTTDL: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về “Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim”

Publish date 16/10/2018 | 08:00 AM  | Lượt xem: 96
Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính “Cấp giấy phép phổ biến phim” trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại địa...

Thủ tục hành chính Bộ VHTTDL: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về “Cấp Giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan”

Publish date 15/10/2018 | 08:00 AM  | Lượt xem: 106
Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính về “Cấp Giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên...

Lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền, miếu Sen Chiểu

Publish date 14/10/2018 | 09:56 PM  | Lượt xem: 129
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 4508/BVHTTDL- DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền, miếu Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.