Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh

24/04/2017 | 10:57 AM
Đổi tên Trường Trung học Múa Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Trung cấp múa Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể...

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

24/04/2017 | 10:51 AM
Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về chuyên ngành xiếc, tạp kỹ...

Cơ sở dữ liệu ngành