Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt

11/05/2017 | 03:14 PM
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề và trình...

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

11/05/2017 | 03:02 PM
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ (tên giao dịch quốc tế: Cantho Vocational Tourism College; viết tắt CTC) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng...

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang

11/05/2017 | 02:49 PM
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề và trình độ...

Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc

24/04/2017 | 09:49 AM
Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật trình độ cao đẳng...

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

24/04/2017 | 09:43 AM
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, diễn viên, huấn luyện, biên đạo có trình độ cao đẳng...

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc

24/04/2017 | 09:39 AM
Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật trình độ cao đẳng...

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

24/04/2017 | 09:36 AM
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: HANOI TOURISM COLLEGE, tên viết tắt: HTC ) là đơn vị sự nghiệp giáo dục có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng...

Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

24/04/2017 | 09:33 AM
Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp giáo dục có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về mỹ thuật ứng dụng,...

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

24/04/2017 | 09:30 AM
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề...

Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng

24/04/2017 | 09:24 AM
Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp giáo dục có thu, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ...

Cơ sở dữ liệu ngành