tra cứu thủ tục hành chính tra cứu thủ tục hành chính

Cấp
Organization
Nhóm văn bản
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Implementing agencies Categories
1 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa
2 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Ủy ban nhân dân cấp xã Văn hóa
3 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Thể dục Thể thao