các văn bản về các ngày lễ lớn các văn bản về các ngày lễ lớn

Legislation code Subject Issuing date
749/TL-VHCS Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019) và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019) 30/10/2018
110/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 29/08/2018
928/QĐ-BVHTTDL Phê duyệt nội dung "Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)" 20/03/2018
623/KH-BVHTTDL Phân công nhiệm vụ về công tác quản lý hoạt động lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 23/02/2018
93/VHCS-QLHĐLH V/v Công tác tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2018 22/02/2018
5635/BVHTTDL-VHCS V/v Tăng cường công tác quản lý và tổ chức Lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 29/12/2017
48/CT-TTg V/v Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 27/12/2017
700/BVHTTDL-VP Công văn V/v hỗ trợ tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2017 03/03/2017
06/CT-TTg Chỉ thị V/v chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm 21/02/2017
361/QĐ-BVHTTDL Quyết định V/v tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) 17/02/2017