Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Thế giới

24/04/2017 | 10:11 AM
Nhà xuất bản Thế giới là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng xuất bản, in ấn, phát hành các xuất bản phẩm bằng tiếng nước...

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc

24/04/2017 | 09:49 AM
Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng: Xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm về: văn...

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Văn học

24/04/2017 | 09:46 AM
Nhà xuất bản Văn học là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng xuất bản các tác phẩm văn học có giá trị từ cổ đại đến đương đại...

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Văn hóa-Thông tin

24/04/2017 | 09:30 AM
Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Văn hoá-Thông tin là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng xuất bản các xuất bản...

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Thể dục Thể thao

01/03/2017 | 01:55 PM
Địa chỉ:  Số 7 Trịnh Hoài Đức, TP. Hà Nội Điện thoại:  (024)-3.8456155 Fax:  (024)-3.8456867 Email:   nxbtdtt@vnn.vn Phó Giám đốc Phụ trách:  Nguyễn Sĩ...

Công ty TNHH một thành viên Nhà Xuất bản Âm nhạc

01/03/2017 | 01:53 PM
Nhà xuất bản Âm nhạc (tên giao dịch quốc tế DIHAVINA) là doanh nghiệp nhà nước hạch toán kinh tế độc lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng xuất bản các loại ấn phẩm liên...

Cơ sở dữ liệu ngành