du lịch du lịch

Quảng Ngãi: Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng
13/06/2018 | 11:41 AM

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại 04 huyện: Bình Sơn, Nghĩa Hành, Lý Sơn và Ba tơ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020.

Du khách được sinh hoạt và tìm hiểu văn hóa của người dân bản địa qua hình thức du lịch homestay tại Đảo Lý Sơn. Ảnh: minh họa (nguồn vtv.vn)

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/TƯ ngày 19/10/2016 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HDDND tỉnh và Đề án phát triển dịch vụ, du lịch đến năm 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 17/8/2017.

Xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng; tạo ra sản phẩm du lịch mới gắn với sự tham gia trực tiếp của người dân và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên của các địa phương và tăng cường thu hút khách du lịch đến tỉnh, kéo dài thời gian khách lưu trú tại tỉnh; cung cấp sản phẩm du lịch này đến du khách, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh để khai thác, chào bán đến du khách.

Tăng cường sự tương tác trải nghiệm, hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán, sinh hoạt giữa du khách và người dân địa phương; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương 4 huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Lý Sơn và Ba tơ.

Theo đó, đối với huyện Lý Sơn: Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng trên cơ sở hoàn thiện các nhà homestay, tăng cường sự tương tác trải nghiệm giữa khách và người dân địa phương thông qua những hoạt động gắn với đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân đất đảo.

Huyện Bình Sơn: Tập Trung phát triển du lịch cộng đồng gắn kết giữa làng tranh bích họa Giành Yến và các điểm trải nghiệm trưng bày đồ cổ và gốm Mỹ Thiện trên tuyến du lịch đến Lý Sơn nhằm kết nối những giá trị tương đồng và cảnh quan và địa chất giữa hai huyện Bình Sơn – Lý Sơn.

Huyện Ba Tơ: Hoàn thiện mô hình du lịch cộng đồng trải nghiệm văn hóa Hrê tại Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ trên tuyến du lịch kết nối với huyện Nghĩa Hành và Minh Long; thí điểm xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới tại xã Ba Trang.

Huyện Nghĩa Hành: Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với miệt vườn trái cây, rừng sim, làng nghề và tạo liên kết với điểm dã ngoại tại Suối Chí.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu triển khai sớm sản phẩm du lịch cộng đồng tại các huyện để đi vào khai thác trong giai đoạn 2018-2020. Mô hình du lịch cộng đồng tại các huyện được xây dựng làm mô hình thí điểm để rút kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch này tại các địa phương khác có tiềm năng trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch được triển khai trên cơ sở phát huy tối đa sự tham gia của người dân và cộng đồng địa phương; do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi.

Hiện nay du lịch cộng đồng đang được coi là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững nhất cho bản địa. Du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, mà còn là dịp để bảo tồn và phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương... Quảng Ngãi phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác và phát huy các giá trịn văn hóa bản địa đặc sắc để xây dựng các chương trình trải nghiệm chân thực, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thương hiệu cho du lịch tỉnh.

Lan Anh