chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

31/03/2018 | 18:38 PM
Ngày 30/3/2018, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

Bộ VHTTDL Dự thảo Thông tư quy định môn Đấu kiếm

30/03/2018 | 10:47 AM
Theo đó, những người tập luyện phải đáp ứng đầy đủ quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn...

Bộ VHTTDL Dự thảo Thông tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện Wushu

29/03/2018 | 09:41 AM
Theo đó, các đối tượng tham gia tập luyện, trang phục khi tập luyện, giờ tập luyện, biện pháp đảm bảo an...

Bộ VHTTDL Dự thảo Thông tư về việc sử dụng súng, đạn thể thao

29/03/2018 | 08:42 AM
Đây là nội dung được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dự thảo tại Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu bảo đảm trang thiết bị an toàn khi tập luyện Quyền anh

27/03/2018 | 05:19 PM
Theo Thông tư 13/2018/TT-BVHTTDL được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trước đó đã quy định về cơ...

Bộ VHTTDL quy định về việc hướng dẫn số người trong một buổi tập Thể dục thẩm mỹ

27/03/2018 | 05:09 PM
Theo đó, trong một buổi tập Thể dục thẩm mỹ, số người hướng dẫn không được vượt quá 30 người.

Bộ VHTTDL thông tin chính thức về việc phát hành bộ phim “Điệp vụ biển đỏ”

26/03/2018 | 05:20 PM
Liên quan đến những thông tin trái chiều về bộ phim “Điệp vụ biển đỏ”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã...

Bộ VHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Lân Sư Rồng

26/03/2018 | 02:22 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Thông tư 11/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết...

Bộ VHTTDL yêu cầu: Chấm dứt bạo lực tại lễ hội Giằng bông

26/03/2018 | 02:20 PM
Sau khi xuất hiện những hình ảnh bạo lực, phản cảm trong màn giằng bông tại lễ hội ở xã Sơn Đồng (huyện...

Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động tu bổ di tích

24/03/2018 | 09:30 AM
Bộ VHTTDL vừa có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di...