chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Hương ước, quy ước cần đóng dấu giáp lai

14/05/2018 | 12:17 PM
Hương ước, quy ước sau khi được công nhận có đóng dấu giáp lai của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,...

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

12/05/2018 | 11:56 AM
Bộ VHTTDL đang lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành...

Triển khai công tác thi đua năm 2018 trong lĩnh vực thư viện

11/05/2018 | 04:57 PM
Ngày 08/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1981/BVHTTDL-TV gửi Thư viện các tỉnh,...

Chính Phủ quy định về nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao

10/05/2018 | 09:30 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 21/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

Công bố 16 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực du lịch

27/04/2018 | 03:53 PM
Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được...

Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di tích quốc gia chùa Vĩnh Nghiêm

20/04/2018 | 08:46 AM
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia...

Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”

19/04/2018 | 07:50 AM
Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1328/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Đất...

Những ngày Văn hóa Uzbekistan tại Việt Nam 2018 sẽ diễn ra từ 17-22/4

17/04/2018 | 02:59 PM
Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định về việc đón đoàn nghệ sĩ Uzbekistan gồm 33 nghệ sĩ  vào Việt Nam và tổ...

Bộ VHTTDL yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm việc tu bổ chùa Bổ Đà, Bắc Giang

10/04/2018 | 09:14 PM
Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng Tam quan...

Bộ VHTTDL ra Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với môn Bóng đá

10/04/2018 | 02:16 PM
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ra Thông tư 18/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết...