chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

06/06/2018 | 16:24 PM
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 1414/CT-TTG về việc nâng cao năng lực phòng, chống...

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại bảo tàng và di tích

04/06/2018 | 03:45 PM
Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 2203/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTTDL, Sở VHTT trên toàn quốc về việc phòng chống...

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo 04 di tích tỉnh Quảng Bình

04/06/2018 | 03:19 PM
Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 2227/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Bình về việc thẩm định Báo cáo kinh...

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngọc Than

02/06/2018 | 10:00 AM
Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 2047/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTT thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu...

Thẩm định bổ sung thiết kế giai đoạn 2 Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Cát Tiên

31/05/2018 | 02:18 PM
Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn số 2109/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định bổ sung...

Lấy ý kiến danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú“

30/05/2018 | 11:30 AM
Bộ VHTTDL lấy ý kiến ( Dự thảo ) danh sách hồ sơ được Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét đủ điều kiện...

Thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nam Đồng

30/05/2018 | 08:52 AM
Bộ VHTTDL vừa ban hành Công văn số 2046/BVHTTDL-DSVH gửi Sở VHTT thành phố Hà Nội về việc thẩm định dự án...

BVHTTDL ban hành quy định với môn Lặn biển thể thao giải trí

28/05/2018 | 02:23 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 21/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất,...

Bộ VHTTDL yêu cầu xử lý vi phạm công trình Tam quan chùa Bổ Đà

25/05/2018 | 08:34 AM
Ngày 22/5/2018, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2145/BVHTTDL-DSVH về kết quả xử vi phạm trong hoạt động xây dựng...

Bộ VHTTDL quy định về cơ sở vật chất với môn Quần vợt

24/05/2018 | 03:26 PM
Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ sở tập luyện bộ môn Quần vợt phải có lưới chắn bóng bao quanh sân.