chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Bộ VHTTDL thống nhất lập Dự án chỉnh trang, phục chế các hạng mục bờ Nam thuộc di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

26/06/2018 | 13:30 PM
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2575/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc lập Dự án chỉnh trang, phục...

Bộ VHTTDL đồng ý xây dựng Hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO

26/06/2018 | 11:00 AM
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1918/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Hồ sơ “Nghề làm tranh...

Bộ VHTTDL thỏa thuận Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường

26/06/2018 | 10:00 AM
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2517/BVHTTDL- DSVH gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm...

Bộ VHTTDL nêu một số vấn đề cần lưu ý với Dự án Khu du lịch sinh thái Lũng Cú

13/06/2018 | 02:36 PM
Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 2532/BVHTTDL- DSVH gửi UBND tỉnh Hà Giang về Dự án Khu du lịch sinh thái văn...

Bộ VHTTDL thống nhất tu bổ chùa Diên Phúc bằng kinh phí xã hội hóa

13/06/2018 | 12:36 PM
Bộ VHTTDL vừa có văn bản thống nhất với UBND TP. Hà Nội về việc tu bổ chùa Diên Phúc.

Bộ VHTTDL thống nhất trùng tu một số hạng mục của Khu di tích Đền Trần, Nam Định

13/06/2018 | 12:30 PM
Bộ VHTTDL vừa có văn bản thống nhất việc tu bổ cấp thiết một số hạng mục của Khu di tích Đền Trần, Nam Định.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh tìm địa điểm phù hợp để thực hiện Dự án Điểm dừng chân tại Vịnh Hạ Long

12/06/2018 | 06:12 PM
Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 2531/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về Dự án Điểm dừng chân, dịch vụ,...

Bộ VHTTDL đồng ý xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm trình UNESCO

12/06/2018 | 06:09 PM
Ngày 11/6, Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 2572/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Ninh Thuận về việc xây dựng hồ sơ...

Luật Thư viện được đưa vào chương trình xây dựng Luật năm 2019 của Quốc hội

11/06/2018 | 08:55 AM
Luật Thư viện sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Bộ VHTTDL yêu cầu UBND TP Hải Phòng không bán vé lễ hội Chọi trâu

08/06/2018 | 08:59 PM
Bộ đề nghị UBND TP. Hải Phòng thực hiện nghiêm túc quy định không bán vé thu tiền vào lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn.