chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Triển khai Tùy viên văn hóa Việt Nam tại 5 nước

13/01/2010 | 22:43 PM
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt việc triển khai Tùy viên văn hóa tại 5 địa bàn trọng điểm: Trung Quốc,...

Đánh giá tình hình tổ chức bắn pháo hoa năm 2009, dự báo năm 2010

10/01/2010 | 12:23 AM
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá tình hình tổ chức...

Phát triển văn hóa nông thôn gắn liền với việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

08/01/2010 | 11:31 PM
Việc phát triển văn hóa nông thôn sẽ gắn liền với việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Việc...

Từ năm 2010, mở rộng đối tượng được nhận quà của Chủ tịch nước

08/01/2010 | 11:04 PM
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc mở rộng đối...

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010

07/01/2010 | 01:59 PM
Thủ tướng Chính phủ đã ký các Quyết định số 2218/QĐ-TTg, 2219/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ...

Phân công tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

06/01/2010 | 02:44 PM
(VP)- Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV ngày 27/11/2009 và Kết luận số 01-KL/TBTCPV ngày 27/11/2009 của...

Chuẩn bị các Chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ các sự kiện ASEAN năm 2010

04/01/2010 | 03:38 PM
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch UBQG về ASEAN 2010 về chuẩn...

Cuối năm 2010, công bố xếp hạng du lịch các địa phương

30/12/2009 | 04:29 PM
Trong quý II/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, ban hành, công bố tiêu chí đánh giá, xếp hạng...

Năm 2010: Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng

29/12/2009 | 10:29 PM
(VP)- Sau gần hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung và trách nhiệm cao, Hội nghị triển...

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010

08/12/2009 | 09:16 PM
Ngày 07/12/2009, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 2048/QĐ-TTg phê duyệt Đề án...