chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Hà Nội dựng 5 cổng chào bằng thảm hoa, cây xanh

28/07/2010 | 09:00 AM
(VP)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có văn bản chỉ đạo việc xây dựng cổng chào chào mừng...

Phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2010

28/07/2010 | 08:47 AM
(VP) - Như tin đã đưa, trong các ngày 07, 09 và 12/7/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức giao...

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước trên toàn quốc lần thứ VIII

26/07/2010 | 02:17 PM
(VP)- Các hoạt động tuyện truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước trên toàn quốc lần thứ VIII

26/07/2010 | 02:17 PM
(VP)- Phân công các đơn vị  triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Thông qua kế hoạch hoạt động của BTC và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm TL-HN

26/07/2010 | 01:53 PM
(VP)- Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng Ban tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-...

Các đơn vị kiểm tra và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao trong chương trình kỷ niệm 1000 năm TL-HN

26/07/2010 | 10:05 AM
(VP)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 217/TB-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ...

Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp giao ban tuần 30

26/07/2010 | 12:42 AM
(VP)- Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ tuần 30, ngày 19/7/2010, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có ý kiến chỉ...

Tham gia Chương trình Những ngày Việt Nam tại Liên bang Nga 2010

26/07/2010 | 12:34 AM
(VP)- Chương trình Những ngày Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2010 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt...

Không tổ chức 2 hoạt động lễ hội trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội

23/07/2010 | 10:28 AM
(VP)- Hai hoạt động lễ hội sẽ không tổ chức trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội là lễ hội Giao...

Sớm hoàn thiện kịch bản các chương trình trong Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành ngày 10/10/2010

23/07/2010 | 09:05 AM
(VP)- Ngày 20/7/2010, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm...