chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Điều chỉnh Dự án mở rộng, trùng tu di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

14/09/2018 | 09:05 AM
Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4059/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Dự án mở rộng,...

Góp ý Dự án Sưu tầm tài liệu, hiện vật Bảo tàng Báo chí Việt Nam

14/09/2018 | 08:53 AM
Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4050/BVHTTDL-DSVH gửi Hội Nhà báo Việt Nam về việc góp ý Dự án sưu tầm tài...

Thống nhất lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật tôn tạo di tích Địa điểm lưu niệm vành đai diệt Mỹ - Trảng Lớn

14/09/2018 | 08:43 AM
Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4044/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Tây Ninh về việc lập Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật...

Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ

13/09/2018 | 10:50 AM
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với UBND tỉnh...

Công bố danh mục 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

10/09/2018 | 10:25 AM
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký ban hành Quyết định số 3325/QĐ-BVHTTDL ngày 04/9/2018 về việc...

Bộ VHTTDL kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo cấp sổ đỏ di tích Khu nhà Vương theo quy định

05/09/2018 | 11:05 AM
Vừa qua, Bộ VHTTDL đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến di tích quốc gia Khu nhà Vương, Hà...

Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, tổ chức kỷ niệm

01/09/2018 | 09:30 AM
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày...

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

31/08/2018 | 05:06 PM
Tin từ Văn phòng Chính phủ chi biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý...

Kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn hệ thống thư viện công cộng

31/08/2018 | 08:53 AM
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8099/VPCP-KGVX ngày 28/8/2018 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc...

Kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về lễ hội đâm trâu xã Hồng Tiến

30/08/2018 | 06:30 AM
Ngày 29/8, Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có Công văn số 598/VHCS-NSVH gửi Sở Văn hóa...