chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Đảm bảo an toàn cho khách du lịch nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam

10/12/2018 | 16:24 PM
Tổng Cục Du lịch vừa ban hành văn bản số 1697/TCDL – LH gửi Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh thành, các doanh...

Thành lập BTC và các Tổ Giúp việc Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

07/12/2018 | 01:00 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4495/QĐ-BVHTTDL ngày 5/12/2018 về việc thành lập...

Thủ tướng phê duyệt đề án cơ cấu lại ngành du lịch

07/12/2018 | 07:18 AM
Cơ cấu lại doanh nghiệp du lịch theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch quy mô lớn, có thương...

Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình

06/12/2018 | 10:43 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 5487/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị tổng kết...

Ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam

05/12/2018 | 02:30 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai...

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Luy Lâu

05/12/2018 | 01:30 PM
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4400/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại di...

Cấp phép khai quật khảo cổ tại khu vực thành nội Luy Lâu, Bắc Ninh

05/12/2018 | 09:15 AM
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4351/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại khu...

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Gò Hện, TP Hà Nội

05/12/2018 | 07:30 AM
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4401/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại di...

Đề xuất các sự kiện VHTTDL tiêu biểu năm 2018

28/11/2018 | 10:06 AM
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 5240/BVHTTDL-VP gửi các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

Tổng kết thực hiện Luật Xuất, Nhập cảnh liên quan đến hoạt động du lịch

27/11/2018 | 06:00 PM
Tổng cục Du lịch ban hành văn bản 1696/TCDL - LH gửi các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các...