chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19/09/2018 | 08:51 AM
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3358/QĐ-BVHTTDL về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ.

Lùi thời gian tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X

18/09/2018 | 02:43 PM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 4169/BVHTTDL-VHDT về việc lùi thời gian tổ chức Ngày...

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

18/09/2018 | 07:30 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2018/TT-BVHTTDL, quy định về tiêu chuẩn điều...

Bộ VHTTDL: Rà soát quy trình cấp phép chương trình Lễ hội âm nhạc

17/09/2018 | 04:12 PM
Chánh văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình vừa ký ban hành công văn số 639 về việc rà soát quy trình cấp...

Củng cố, kiện toàn thư viện công cộng

17/09/2018 | 10:11 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 4168/BVHTTDL-TV gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...

Tây Ninh phát triển du lịch là ngành kinh tế quan trọng

15/09/2018 | 04:50 PM
Đó là chỉ đạo trong thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh...

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sổ

15/09/2018 | 07:30 AM
Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4066/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế -...

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hoàng Long

14/09/2018 | 04:30 PM
Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4065/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc thẩm định đề nghị Dự án tu bổ,...

Lập dự án cải tạo, mở rộng di tích chùa Thành

14/09/2018 | 03:02 PM
Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4069/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc lập dự án cải tạo, mở rộng di...

Điều chỉnh Dự án mở rộng, trùng tu di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

14/09/2018 | 09:05 AM
Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4059/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Dự án mở rộng,...