chỉ đạo điều hành chỉ đạo điều hành

Góp ý Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng năm 2019

16/11/2018 | 15:05 PM
Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VHTTDL) vừa có Văn bản số 1476/TCTDTT-TDTTQC gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tổ chức giải Xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa tranh Cúp VOH năm 2018

15/11/2018 | 04:39 PM
Tổng cục Thể dục thể thao vừa có Văn bản số 1471/TCTDTT-TTTTCT gửi các Sở VHTTDL, VHTT các tỉnh Khánh Hòa,...

Khẩn trương hoàn thiện Đề án đổi mới tổ chức lễ hội Chọi trâu Phù Ninh và Phết Hiền Quan

14/11/2018 | 10:41 AM
Ngày 13/11, Cục Văn hoá cơ sở đã có Công số 791/VHCS-NSVH gửi Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ về việc triển khai xây...

Đề nghị Bộ Công an, Thanh tra Bộ VHTTDL điều tra, thanh tra về thông tin đường dây làm thẻ hướng dẫn viên giả tại Khánh Hòa

12/11/2018 | 04:56 PM
Mới đây, Tổng cục Du lịch đã gửi một loạt văn bản tới các cơ quan chức năng về việc xử lý thông tin phản...

Những quy định mới về hoạt động thể dục thể thao chính thức có hiệu lực từ tháng 11, 12 năm 2018

11/11/2018 | 07:30 AM
Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu, Leo núi, Bắn...

Thông tin về Nghị định quy định thành lập và hoạt động cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

08/11/2018 | 11:04 AM
Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có Văn bản số 1946/CV-HTQT về việc đề nghị triển...

Triệu tập Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ II

08/11/2018 | 10:13 AM
Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có Văn bản số 756/TB-VHCS về Thông báo triệu tập...

Thẩm định Dự án chỉnh trang hạ tầng mở rộng bến đò Hang Vò và cải tạo suối Long Vân tại quần thể Hương Sơn

07/11/2018 | 09:00 AM
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 4830/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về...

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đình Quán

07/11/2018 | 08:30 AM
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4828/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn...

Thống nhất lập báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích đình Quán Giá

06/11/2018 | 05:30 PM
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4826/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ...