bộ với các đơn vị bộ với các đơn vị

Tọa đàm về các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc
Ngày đăng 14/03/2018 | 15:25 PM

Ngày 15/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Tọa đàm về Các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc khu vực miền Trung tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, Đà Nẵng.

Tọa đàm về các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc (Khu vực miền Bắc).

Tham dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo các Cục/Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, các ban ngành tại Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các Sở VHTTDL/Sở VHTT, Sở Giáo dục và Đào tạo, các thư viện tỉnh/thành khu vực miền Trung, thư viện các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học.

Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của mạng lưới thư viện trong cả nước đối với việc xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xác định các tiêu chí cụ thể phục vụ cho việc xây dựng thí điểm mô hình văn hóa đọc trong các thư viện, chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp và mô hình phát triển văn hóa đọc có hiệu quả. Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL sẽ tập hợp những dữ liệu để làm căn cứ xây dựng thí điểm mô hình văn hóa đọc trong thư viện phù hợp đối với loại hình và quy mô.

Thông qua tọa đàm sẽ góp phần nâng cao nhận thức và xác định mô hình phát triển văn hóa đọc trong thư viện ở Việt Nam nhằm tạo môi trường đọc thân thiện, có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, tri thức và học tập suốt đời của người dân./.

Hằng Đinh