bộ với các đơn vị bộ với các đơn vị

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2019-2020 lĩnh vực Văn hóa
Ngày đăng 17/04/2018 | 16:00 PM

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019-2020 thuộc lĩnh vực Văn hóa. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.

Hội đồng có 07 thành viên gồm các nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực Văn hóa: Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (Chủ tịch HĐ), TS. Từ Mạnh Lương (Phó Chủ tịch HĐ), GS.TS. Nguyễn Chí Bền  (Ủy viên HĐ), PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi (Ủy viên HĐ), PGS.TS. Bùi Hoài Sơn (Ủy viên HĐ), PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm (Ủy viên HĐ), ThS. Ninh Thị Thu Hương (Ủy viên HĐ).

Mở đầu buổi họp Chủ tịch Hội đồng nêu nguyên tắc và chương trình làm việc của Hội đồng theo quy định.

Các thành viên Hội đồng nhận xét, phân tích các nhiệm vụ được đề xuất dựa trên các tiêu chí: tính cấp thiết, tính mới của nhiệm vụ; khả năng không trùng lặp; tính hợp lý của nội dung nghiên cứu và kết quả; tính khả thi của nhiệm vụ.

Sau khi xem xét và bỏ phiếu đánh giá, Hội đồng đã lựa chọn được 05 nhiệm vụ trong tổng số 14 nhiệm vụ được đề xuất. Các nhiệm vụ được xác định đưa vào thực hiện sẽ được Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt danh  mục tên, mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm để đưa lên tuyển chọn, giao trực tiếp và thực hiện các bước tiếp theo.

 

Theo khcnmt-bvhttdl.vn