bộ với các đơn vị bộ với các đơn vị

Công tác tuyển sinh năm học 2017-2018: Nhiều chuyển biến tích cực
Ngày đăng 13/10/2017 | 07:30 AM

Theo đánh giá của Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL), công tác tuyển sinh ngành văn hóa thể thao và du lịch năm học 2017-2018 của khối các trường, cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL đã có nhiều chuyển biến tích cực, có xu hướng tăng cao so với năm học 2016-2017.

Theo báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018 ngành văn hóa, thể thao và du lịch của Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL), trong kỳ tuyển sinh vừa qua, công tác thông tin tuyên truyền cho kỳ thi tuyển sinh được đẩy mạnh và triển khai sớm hơn so với các năm học trước. Bên cạnh đó, công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh cũng đã được triển khai thực hiện rất hiệu quả. Nhờ vậy, việc tuyển sinh năm học 2017-2018 khối các trường, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL đã thành công và có xu hướng tăng cao so với năm học 2016-2017.

Cụ thể, trong năm học 2016-2017, quy mô tuyển sinh các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đạt 14.262 học sinh, sinh viên, học viên, trong đó, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tuyển 6.144 học sinh, sinh viên; lĩnh vực thể dục thể thao tuyển 2.588 sinh viên và lĩnh vực du lịch tuyển 5.530 học sinh, sinh viên. Theo trình độ đào tạo: Tiến sĩ 141; Thạc sĩ 904; Đại học 6.187; Cao đẳng 6.060; Trung cấp 970.

Một số trường đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh và triệu tập thí sinh nhập học, vượt 100% chỉ tiêu như: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ…Nhiều trường khó tuyển sinh trong những năm trước, năm nay cũng đạt kết quả tốt như Cao đẳng VHNT Tây Bắc, Việt Bắc…

Lễ khai giảng năm học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc năm học 2017-2018 (Ảnh: Yến Nga)

Không chỉ thành công trong công tác tuyển sinh, trong năm học 2017-2018, khối trường và các cơ sở đào tạo ngành văn hóa thể thao và du lịch cũng đặt ra kế hoạch triển khai chuyển đổi nội dung chương trình đào tạo, gắn nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu xã hội; Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin; Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo. Một số trường đã triển khai chuyển đổi chương trình và đào tạo theo tín chỉ, áp dụng rất hiệu quả như ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Văn hóa TP HCM.

Cũng theo báo cáo, khối các trường đã và đang chú trọng vào việc liên kết để tạo cơ hội việc làm cho học sinh/sinh viên sau khi ra trường. Cụ thể: Các trường tiếp tục triển khai mạnh mẽ mô hình liên kết ba nhà (nhà nước, nhà trường, nhà hát/doanh nghiệp) trong quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Các cơ sở đào tạo du lịch thực hiện tốt mô hình liên kết đào tạo gắn với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng và khẳng định thương hiệu của nhà trường. Đề án đào tạo đội ngũ diễn viên, nhạc công kịch hát dân tộc được triển khai trên cơ sở liên kết đào tạo giữa nhà trường và nhà hát đã đạt được kết quả tốt. Năm học 2016-2017 đã có 26 học sinh lớp diễn viên, nhạc công Chèo, 10 học sinh lớp diễn viên Cải lương ra trường và trở về nhà hát làm việc. Đây là những mô hình đào tạo phù hợp, hiệu quả rất tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc sau tốt nghiệp, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và nhà trường, đơn vị sử dụng lao động./.

Lan Hương