bộ với các đơn vị bộ với các đơn vị

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
Ngày đăng 13/11/2017 | 15:58 PM

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã tham gia tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp về công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ đào tạo tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc”.

Với mục đích trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục giữa các cơ sở đào tạo ngành văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3862/QĐ-BVHTTDL ngày 18/10/2017 về việc mở lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp về công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ đào tạo tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc”.

Khóa bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức trong 07 ngày từ 2/11 đến 8/11 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên với sự tham gia của gần 100 cán bộ quản lý ở các cơ sở đào tạo ngành văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch trên toàn quốc trong đó có sự tham gia của Trường Cao Đẳng Múa Việt Nam. Báo cáo viên của khóa tập huấn là các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục và tự đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Các cơ sở đào tạo đã đạt chất lượng kiểm định giáo dục.

Qua khóa tập huấn, cán bộ quản lý tại các cơ sở đào tạo ngành văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch trên toàn quốc sẽ có thêm kỹ năng kiểm định chất lượng.

Là một trong các trường tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như nâng cao chất lượng kiểm định đào tạo, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam luôn khuyến khích việc đẩy mạnh các chế tài đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, Trường đang tiếp tục bổ sung, cụ thể hóa để hoàn thiện các văn bản, kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường, của ngành và của Bộ VHTTDL./.

Lan Hương