bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Yên Bái: Ra mắt hợp tác xã du lịch cộng đồng
14/11/2017 | 11:09 AM

Vừa qua, tại UBND xã Đông Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã diễn ra lễ ra mắt hợp tác du lịch Bản Áng.

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 8/9/2017 của Ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện Mộc Châu về việc triển khai, hỗ trợ xây dựng bản du lịch cộng đồng tại bản Áng, xã Đông Sang. Huyện Mộc Châu đã quyết định thành lập và ra mắt hợp tác xã du lịch Bản Áng, với 37 thành viên tham gia.

Sau khi thành lập, hợp tác xã du lịch cộng đồng sẽ là cầu nối giữa các công ty du lịch với người cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn xã. Để hoạt động của hợp tác xã ngày càng hiệu quả, thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục mời gọi thêm các thành viên; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trau dồi kỹ năng, kiến thức kinh doanh; tích cực kết nối và khai thác các tour, tuyến du lịch.

AV (t/h)