bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Thừa Thiên - Huế: Kiểm kê di tích lịch sử văn hóa và danh thắng
17/05/2018 | 07:00 AM

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai công tác kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng năm 2018 trên địa bàn.

Ảnh minh họa (Nguồn: bthcm.thuathienhue.gov.vn)

Công tác kiểm kê sẽ được thực hiện tại 9 huyện, thị xã và TP. Huế. Từ đó tạo cơ sở khoa học để chọn lọc, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; đưa ra khỏi danh mục những công trình đã bị biến dạng, thay đổi hoàn toàn hoặc không còn giá trị; xem xét, đánh giá tổng quan về hiện trạng các công trình, danh thắng có giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, việc kiểm kê nhằm kịp thời bảo vệ và chống nguy cơ mai một hoặc mất đi vĩnh viễn các công trình, danh thắng có giá trị, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng về lịch sử, văn hoá, xã hội và quá trình phát triển lâu dài của vùng đất Thừa Thiên Huế; tăng cường sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, giữ gìn các giá trị di sản văn hóa Huế.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có gần 1000 di tích được kiểm kê, lập hồ sơ với nhiều loại hình khác nhau như: di tích lịch sử, di tích khảo cổ... cùng với các loại hình di sản văn hóa phi vật thể độc đáo. Trong giai đoạn 2011 - 2018, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tỉnh đã đầu tư chống xuống cấp với kinh phí trên 1500 tỷ đồng cho các di tích, qua đó giúp hệ thống di tích được bảo tồn và phát huy giá trị.

Thủy Trịnh (t/h)