bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Thừa Thiên Huế: Ban hành Quy chế Xét tặng Giải thưởng Du lịch
13/10/2017 | 11:41 AM

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch của tỉnh.

Theo đó, Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Giải thưởng) là giải thưởng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tặng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giải thưởng nhằm lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, góp phần khẳng định vị trí của ngành Du lịch trong nền kinh tế của tỉnh; Đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm du lịch để thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; Nâng cao hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên trường quốc tế; Tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch lựa chọn sử dụng dịch vụ du lịch có thương hiệu và chất lượng tốt nhất.

Giải thưởng được xét trên các  tiêu chí cơ bản: Kết quả kinh doanh (Tổng doanh thu, lợi nhuận); Tình hình nộp ngân sách nhà nước (Các nghĩa vụ về tài chính, thuế theo qui định pháp luật); Giải quyết việc làm; chế độ tiền lương, thu nhập cho người lao động; Tình hình chấp hành các quy định, chế độ, chính sách của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh; Tác động đến môi trường, xã hội; Không bị khiếu nại, khiếu kiện của người tiêu dùng, du khách.

Ngoài ra còn có các tiêu chí khuyến khích như: Phúc lợi xã hội; Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, cứu trợ,…; Tham gia tích cực vào các hoạt động của ngành (các sự kiện đã tham dự trong năm và qui mô của sự tham gia); Đầu tư trong việc thực hiện quảng bá giới thiệu thương hiệu của đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đạt các giải thưởng của ngành du lịch (Tỉnh, Tổng cục Du lịch, quốc tế)./.

Hằng Đinh