bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Sóc Trăng: Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
12/10/2017 | 14:49 PM

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã thành lập đoàn cán bộ đến các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, thuộc các huyện Châu Thành, Mỹ Xuyên, Trần Đề, Kế Sách, Mỹ Tú, thị xã Vĩnh Châu và TP. Sóc Trăng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” (NNND), “Nghệ nhân ưu tú” (NNƯT) năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT năm 2017 tại Phường 3, thành phố Sóc Trăng.

Đợt lấy ý kiến xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT ở Sóc Trăng năm nay có 12 nghệ nhân, trong đó có 4 nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu NNƯT. Danh hiệu xét tặng lần này thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, gồm có: Tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống và tri thức dân gian. Tại mỗi nơi đoàn đã thông qua bản tóm tắt thành tích cống hiến của các nghệ nhân, trong đó có loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tiếng nói, chữ viết, ngữ văn và tri thức dân gian. Đa số đại biểu ở các khu dân cư đều thống nhất với những thành tích cống hiến của các nghệ nhân, bỏ phiếu kín đồng ý và đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT.

Nghệ nhân được xét tặng danh hiệu NNƯT phải đạt các tiêu chuẩn như sau: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chấp hành tốt chủ chương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tâm huyết, tận tụy với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NNND cơ bản giống như tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NNƯT; tuy nhiên, phải có thêm một số tiêu chuẩn: Có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước. Có thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và được Nhà nước phong tặng danh hiệu NNƯT.

Việc xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương.

Sau hội nghị, Sở VHTTDL sẽ tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh đề nghị Bộ VHTTDL trình Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu NNND, NNƯT trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ II năm 2018./.

Theo Sở VHTTDL Sóc Trăng