bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Quảng Ninh: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch karaoke, vũ trường đến năm 2025, tầm nhìn 2030
10/08/2018 | 18:00 PM

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản 2989/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 hướng tới các mục tiêu: Đánh giá thực trạng triển khai Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007-2010, định hướng đến năm 2020; đánh giá công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường theo các quy định hiện hành; đồng thời tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân; tạo môi trường kinh doanh lành lạnh, bình đẳng; khuyến khích các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường có chất lượng cao về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và chất lượng dịch vụ…

Ảnh minh họa. (Nguồn: dantri.com.vn)

Theo đó, chỉ tiêu quy hoạch số lượng các cơ sở kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là 471 cơ sở và 06 vũ trường (số liệu tính đến tháng 6/2018, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh có tổng cơ sở Karaoke đã được cấp phép là 471 cơ sở và 04 vũ trường).

Quyết định cũng nêu rõ các quy định về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, gồm: Xác định các khu vực khuyến khích và không khuyến khích phát triển dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh; xác định về địa điểm cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; xác định về giấy đăng ký kinh doanh và điều kiện cơ sở Karaoke, vũ trường; điều kiện về an ninh, trật tự; trang thiết bị, công nghệ cách âm, ánh sáng, phong cách phục vụ, bản quyền tác phẩm âm nhạc; điều kiện vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm; các quy định về lắp đặt biển hiệu Karaoke, vũ trường; quy định về phòng cháy chữa cháy.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển loại hình dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các địa phương thực hiện việc cấp, đổi giấy phép kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật; tuyên truyền phổ biến quy hoạch, kiểm tra đôn đốc UBND các huyệ, thị xã, thành phố triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động karaoke, vũ trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Tham mưu UBND tỉnh quy định về thời hạn, gia hạn, thu hồi, cấp mới Giấy phép kinh doanh hoạt động karaoke, vũ trường tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho công tác quản lý của các cơ quan nhà nước./.

AV (t/h)