bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Nghệ An: Tổ chức Hội thảo về xây dựng nhân cách con người từ giáo dục đạo đức lối sống gia đình
09/11/2018 | 12:15 PM

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Xây dựng nhân cách người Nghệ An từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Lao Động

Theo đó, Hội thảo sẽ có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, giảng viên một số trường Đại học trên địa bàn tỉnh và các nhà quản lý đến từ các ngành có liên quan với khoảng 30 tham luận.

Hội thảo được tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch hành động số 467/KH-UBND ngày 28/7/2017 về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVIII về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 15/8/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua đó tạo diễn đàn mở, trao đổi những vấn đề về xây dựng nhân cách người Nghệ An từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy các giá trị tốt đẹp, các mối quan hệ trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, góp phần xây dựng bộ tiêu chí “con người văn hóa” bản sắc Nghệ An trong thời gian tới.

Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11 này tại thành phố Vinh./.

Thanh Thủy (t/h)