bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Nâng cấp hệ thống đường giao thông vào một số khu du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12/10/2017 | 11:53 AM

Tỉnh Gia Lai sẽ đầu tư hơn 100 tỷ đồng nhằm nâng cấp hệ thống đường giao thông vào một số khu du lịch trên địa bàn.

Khu du lịch Biển Hồ thành phố Pleiku. Ảnh: Báo Gia Lai

Đây là tổng kinh phí của Dự án Hạ tầng du lịch tỉnh Gia Lai. Theo đó, trong giai đoạn 2017-2021, từ nguồn ngân sách Trung ương đầu tư cho Chương trình mục tiêu phát triển du lịch, tỉnh dự kiến sẽ đầu tư hạ tầng khu du lịch Biển Hồ, TP.Pleiku và hệ thống đường giao thông vào Khu di tích lịch sử văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê.

Trong đó, khu du lịch Biển Hồ sẽ được đầu tư đường trục chính đến khu du lịch và đường trục chính trong khu du lịch Lâm viên Biển Hồ dài trên 4,7 km. Dự án cũng sẽ đầu tư 4 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 2,5 km vào Khu di tích lịch sử văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo.

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông vào các khu du lịch của tỉnh sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh ngày càng phát triển./.

Lan Phạm (t/h)