bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Khánh Hòa: TP Nha Trang báo cáo kết quả khảo sát các thiết chế văn hóa, thể thao xã, phường
13/10/2017 | 09:21 AM

Chiều 11/10/2017, UBND thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị báo cáo kết quả tổng hợp phiếu khảo sát các thiết chế văn hóa, thể thao xã, phường trên địa bàn thành phố. Ông Lê Hữu Thọ - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng tham dự.

Quang cảnh Hội nghị.

Hiện trên địa bàn thành phố Nha Trang có 101 thiết chế văn hóa từ cấp xã, phường đến Thôn, Tổ dân phố. Qua khảo sát phần lớn các Trung Tâm văn hóa - thể thao, Nhà văn hóa xã, phường và các điểm sinh hoạt Thôn, Tổ dân phố đều chưa được bố trí hoặc không có kinh phí hoạt động và phụ cấp theo quy định, không duy trì hoạt động thường xuyên. Hiện các điểm sinh hoạt này phục vụ vào các nhiệm vụ như: tổ chức các cuộc họp của Thôn, Tổ và các Đoàn thể khu dân cư, một số ít Nhà văn hóa xã, phường tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan về văn hóa, gia đình, dân số…

Lãnh đạo thành phố Nha Trang ghi nhận và trả lời nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị các địa phương thời gian tới cần có kế hoạch sử dụng thường xuyên điểm sinh hoạt, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phối hợp với Trung tâm VHTT thành phố xây dựng đề án hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao xã, phường; nghiên cứu, khảo sát, thí điểm mô hình hoạt động của các thiết chế văn hóa để tiến hành nhân rộng; nghiên cứu đề án xã hội hóa các dịch vụ văn hóa - thể thao xã, phường để có thêm nguồn kinh phí hoạt động.

Theo Cổng TTĐT TP Nha Trang