bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Kết quả ghi nhận trong phong trào thi đua tại Cum thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc
12/07/2018 | 10:57 AM

Phong trào thi đua tại Cum thi đua ngành VHTTDL các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn và Lào Cai) trong 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả ghi nhận.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch và nội dung giao ước thi đua năm 2018, trên cơ sở đổi mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Đồng thời, các đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, ngành, đơn vị, chú trọng phát động các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất, gắn với Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác thi đua khen thưởng, giới thiệu các điển hình để nhân rộng trong 7 tỉnh. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thu hút sự tham gia của quần chúng nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân tộc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dienbienphu.com.vn)

Phát  huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, các đại biểu đã thảo luận và đi đến thống nhất về một số nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm 2018: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch; tổ chức kiểm tra chéo kết quả thi đua khen thưởng trong cum. Tích cực quảng bá du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân tộc, gắn liền với phong tục tập quán từng vùng, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến địa phương.

Dịp này, các đơn vị cũng đã đề xuất Bộ VHTTDL tặng Bằng khen cho 05 tập thể, 04 cá nhân; UBND các tỉnh tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 109 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2018./.

Anh Vũ (t/h)