bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Hội thảo Khoa học “Khai thác tiềm năng du lịch Nghệ An”
17/04/2018 | 15:00 PM

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học “Khai thác tiềm năng du lịch Nghệ An”.

Hội thảo nhằm đánh giá đúng thế mạnh tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh để xác định được các sản phẩm du lịch chủ đạo có giá trị thương hiệu và mang đặc trưng của Nghệ An trong giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo. Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thu hút đầu tư, khai thác và phát huy các lợi thế về tiềm năng và tài nguyên du lịch tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn, giá trị văn hóa truyền thống; xác định được chiến lược xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn để thu hút khách du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch Nghệ An một cách bền vững và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Dự kiến thời gian diễn ra Hội thảo vào ngày 16/5/2018 tại Thành phố Vinh, Nghệ An.

Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ trình bày tham luận có nội dung tập trung vào các vấn đề: xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, dịch vụ du lịch chất lượng cao và hiện đại trên cơ sở phát huy các giá trị tiềm năng du lịch Nghệ An; trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong hợp tác và quản lý phát triển du lịch; các vấn đề về quy hoạch xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư,…Qua đó nhằm đưa ra các đánh giá, nhận định đúng đắn và giải pháp có tính khoa học và giá trị thực tiễn trong khai thác tài nguyên cũng như phát triển các sản phẩm du lịch của Nghệ An.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội thảo sẽ diễn ra các hoạt động bên lề như: tổ chức không gian trưng bày các ấn phẩm, vật phẩm, các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của tỉnh; giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh Nghệ An cho đại biểu tham quan./.

Hằng Đinh