bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Đồng Tháp thực hiện Bảo quản các di tích lịch sử - văn hoá năm 2018
17/04/2018 | 08:00 AM

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống các di tích kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch bảo quản các di tích lịch sử - văn hoá năm 2018.

Nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và đầu tư bảo quản các di tích quốc gia gồm: nhà cổ Huỳnh Cẩm Thuận, Chùa Kiến An Cung, phường 2, thành phố Sa Đéc;  Di tích Đình Định Yên, xã Định Yên, huyện Lấp Vò; Di tích Vụ Thảm sát Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình; Di tích Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng và Di tích Đình Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và đầu tư bảo quản các di tích cấp Tỉnh gồm: đình Mỹ Ngãi, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh; đình Thường Lạc, phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự; đền thờ Huỳnh Công Huy, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng; đình Thường Phước, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự; đình Long Thuận, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự và cụm di tích Dinh Cò Tây, Nhà thầy thuốc Lư, phòng tra tấn và phòng biệt giam, phường 4, thành phố Cao Lãnh. Tổng kinh phí thực hiện Bảo quản các di tích lịch sử - văn hoá năm 2018 là 06 tỷ đồng.

Để thực hiện có hiệu quả việc Bảo quản các di tích lịch sử - văn hoá, tỉnh sẽ huy động nhiều nguồn kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu đã được quy định; tăng cường huy động kinh phí từ ngân sách địa phương, các nguồn kinh phí đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp, lồng ghép với các Chương trình khác của các Bộ, ngành trung ương, của Tỉnh để triển khai thực hiện các dự án bảo quản di tích để phục vụ khách tham quan.

Nguyễn Toàn