bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Đồng Tháp: Tăng cường công tác phối hợp và chia sẻ nguồn lực trong hoạt động thư viện
17/05/2018 | 09:25 AM

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã ban hành văn bản về việc tham dự Hội thảo tăng cường công tác phối hợp và chia sẻ nguồn lực trong hoạt động thư viện.

Ảnh minh họa (Nguồn: Thư viện Đồng Tháp)

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tổ chức hội thảo về tăng cường công tác phối hợp và chia sẻ nguồn lực trong hoạt động thư viện vào 8 giờ 00 ngày 18/5/2018 tại Phòng họp Thư viện Tỉnh, số 05 Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Các ý kiến trong Hội thảo nhằm tăng cường công tác phối kết hợp để chia sẻ nguồn lực trong hoạt động thư viện, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có tại Thư viện Tỉnh, thư viện các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn. Qua đó xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, phát huy văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL; Phòng QLVH Sở; Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp, Thư viện Lê Vũ Hùng; Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp; Trường Cao đẳng y tế Đồng Tháp; Thư viện Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu; Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đọc sách Trường Đại học Đồng Tháp; …

Hằng Đinh