bộ với các địa phương bộ với các địa phương

Đẩy mạnh hợp tác phát triển văn học giữa TP. Hồ Chí Minh và TP. Daegu
15/11/2017 | 14:22 PM

Ngày 13/11, Lễ ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ giao lưu hợp tác giữa Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Văn học nghệ thuật Thành phố Daegu (Hàn Quốc) đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ giao lưu hợp tác giữa Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Văn học nghệ thuật TP. Daegu (Hàn Quốc) (Nguồn: hcmcpv.org.vn)

Trong những năm qua, với sự sáng tạo và nỗ lực bền bỉ, Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh đã có những thành tựu và đóng góp to lớn cho nền văn học Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động trong nước, Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh còn tích cực đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tổ chức văn học nghệ thuật trong khu vực và quốc tế.

Theo các nội dung trong Bản ghi nhớ, hàng năm 2 tổ chức sẽ luân phiên cử các văn nghệ sĩ sang giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời tổ chức các hoạt động biểu diễn văn học, nghệ thuật tại 2 thành phố.

Trên cơ sở đó, việc ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ giao lưu hợp tác giữa Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Văn học nghệ thuật TP. Daegu sẽ tạo tiền đề để hai thành phố cùng phát triển nền văn học nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động. Từ đó, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc./.

Hằng Đinh (t/h)